Reïntegratie en outplacement

Ontslagdreiging?
Uw  werkgever heeft u aangegeven, om wat voor reden dan ook, niet meer met u verder te willen in de nabije toekomst. Of u voelt de bui al hangen. Afgezien van de vraag of u zich hiertegen kunt verweren: in de meeste gevallen is de werkgever verantwoordelijk voor een goede afwikkeling van de ar­beids­over­een­komst. Dat kan een financiële vergoeding inhouden, die gedeeltelijk in de vorm van een out­pla­ce­ment kan worden aangeboden. Belastingtechnisch kan het voor u voordelig zijn om een out­pla­ce­ment door hem te laten betalen. Outplacement houdt in dat u professionele hulp krijgt bij uw overgang naar nieuw werk: van het verwerken van het ontslag tot en met het zoeken naar nieuw werk, in uw oude of eventueel een nieuw beroep. Voor diensten op dit gebied kunt u ook terecht bij De bomen en het bos Coaching.

Reïntegratie na ziekte
Indien u na een periode van ziekte terugkeert naar uw oude werkplek, of naar een nieuwe functie, dan kunt u ook recht hebben op begeleiding. Uw werkgever kan dit aan ons uitbesteden, u wordt dan on­af­han­ke­lijk op een professionele manier begeleid. In termen van de Wet Poortwachter heet dit “Reïnte­gra­tie Eerste Spoor”. Als uw werkgever u niet meer terug kan plaatsen binnen zijn bedrijf, kan de werkgever verplicht zijn u te ondersteunen naar werk elders, dit heet dan een “Reïntegratie Tweede Spoor”. Beide diensten worden door ons verricht, u kunt contact met ons opnemen voor een gratis ad­vies­gesprek.

Zonder werk of in de ziektewet? De UWV betaalt mogelijk uw reïntegratietraject
Als u werkloos benthebt u mogelijk recht op een reïntegratietraject via het UWV. Dit is een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO), die recht geeft op professionele hulp van een reïntegratiebureau. Meestal mag men hiervoor zelf een bureau uitkiezen. Een IRO is een langlopend traject, één jaar of langer, waarin u uitgebreide ondersteuning krijgt in uw zoektocht naar nieuw werk. Alle daarmee samen hangende vragen kunnen aan bod komen, van geschiktheids- en scholingsvragen tot netwerken en solliciteren.
De regels aangaande reïntegratie zijn voortdurend onderhevig aan wijzigingen vanuit de politiek, informatie hierover hier op deze website kan al weer verouderd zijn. Bij uw uitkeringsinstantie (UWV of gemeente) kunt u terecht voor de meest actuele informatie hierover.

Samenwerking met id-plein
Voor reïntegratietrajecten in opdracht van het UWV werk ik samen met id Plein, een groot reïntegratie- en coachingsbedrijf in Rotterdam, dat voor mij een groot deel van de administratie richting UWV ver­zorgt. Voor de daadwerkelijke invulling van het traject blijf ik zelf verantwoordelijk. Zo verenig ik de voor­de­len van het persoonlijk werken als zzp’er met de zakelijke kracht van een groter bedrijf.  Als u zich afvraagt of een IRO of andere mogelijkheden via het UWV een optie voor u zijn, kunt u altijd contact met mij opnemen voor een kosteloos oriënterend gesprek.