2e generatie oorlogsgetroffenen

Kinderen van oorlogsouders
Een heel bijzondere en vaak vergeten groep mensen zijn de mensen die als kind zijn opgegroeid in een gezin waarvan één of beide ouders in een oorlog ernstig is getraumatiseerd. Dit heeft betrekking op kinderen van mensen met kampervaringen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook steeds meer op kinderen van vluchtelingen uit onderdrukte landen.

Als u tot deze groep mensen behoort, weet u waarschijnlijk dat uw ouder(s) vreselijke oorlogservaringen met zich mee dragen, of ze u daar nu over vertelden of niet. Mogelijk heeft u daardoor last van problemen. Maar hoe kunt u zien of problemen die u in uw werk en leven ervaart, ook te maken hebben met de trauma’s van uw ouders? Misschien herkent u de volgende symptomen:

  • Een sterke "parentificatie": u heeft, of had als kind, vaak meer aandacht voor de zorgen en behoeften van uw ouders dan voor uzelf. U heeft slecht geleerd om uw eigen behoeften onder woorden te brengen. Dit kan leiden tot een slachtoffergevoel: "De wereld is niet eerlijk, ik kom er bekaaid van af". En intussen blijft u zichzelf wegcijferen ten gunste van anderen.
  • U voelt zich niet snel veilig bij andere mensen. Mogelijk heeft u een voorkeur ontwikkeld voor stilte, natuur, boeken etc. Misschien voelt u zich een buitenbeentje in een boze wereld.
  • Lichamelijk kunt u veel stress ervaren en kunt u snel angstig zijn. Hierdoor vermijd u moeilijke sociale situaties en gaat conflicten uit de weg. U kunt zich vaak erg schuldig of beschaamd voelen, of problemen hebben met uw eigen agressieve gevoelens.

Deze problemen kunnen uw leven in hoge mate en op allerlei gebieden, bemoeilijken. Het is dan zeker aan te raden om professionele hulp in te roepen. U kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen voor deze problemen, advies of om een afspraak te maken voor coaching. Als kind van “kampouders” ken ik onze problemen van binnen uit. Dan kunnen we kijken of ik u kan helpen of kan doorverwijzen.

Voor voorlichting en hulpverlening aan oorlogsgetroffenen, kunt u zicht wenden tot de Stichting Centrum 45. Ook contact met lotgenoten kan -als u over de drempel durft heen te stappen- erg waardevol zijn. Er zijn diverse verenigingen van en voor de tweede generatie (zie pagina “Links 2e generatie”).