Coaching in loopbaan of levensloop

Wat voor coaching zoekt u?
De bomen en het bos Coaching richt zich op coaching van mensen in hun levensloop of werk. Dit ge­beurt op basis van een persoongerichte werkwijze. Aan iedereen wordt maatwerk geleverd, ongeacht of de coaching individueel of binnen een groep plaatsvindt. Omdat ik bewust als eenmansbedrijf opereer, heeft u heeft u bij uw begeleiding met alleen mij te maken. Om een zo volledig mogelijk scala aan dien­sten te kunnen leveren, werk ik in voorkomende gevallen samen met zorgvuldig geselecteerde collega's.

Mijn visie
In principe weten we allemaal heel goed wat we willen en kunnen. Maar door persoonlijke ve­rwik­ke­ling­en en de complexe eisen van onze maatschappij, kunnen we dit perspectief kwijt raken. Mijn taak als coach is om u te helpen overzicht en perspectief te krijgen om verder te gaan in levensloop of loopbaan. Om u te helpen “door de bomen weer het bos te zien”.

Mijn dienstverlening
Bij mijn coaching ga ik uit van mijn psychologische kennis en ervaring. Ik werk niet op voorhand vanuit een bepaalde theorie of methodiek, maar kijk naar wat nodig is u verder te helpen. Ik kies on­voo­rwaar­de­lijk voor integriteit en wederzijds respect, als basis voor een werkbare relatie. Particuliere klan­ten bied ik een tarief in overleg aan, zodat geld geen belemmering hoeft te zijn. Bedrijven en or­ga­ni­sa­ties kunnen met mij overleggen over een op maat gemaakt aanbod. Bedenk dat uw werkgever er belang heeft dat u goed in uw vel zit en de juiste keuzes maakt. Daarom wil hij mogelijk uw coaching vergoeden!