Frits Visser

Van 1991 tot 2000 heb ik gewerkt als Eerstelijnspsycholoog in eigen praktijk te Hoogezand en Groningen. Na een periode van ziekte heb ik een herstart gemaakt als loopbaan- en levensloopcoach. Hiertoe heb ik bij de Noam de opleiding Oplosingsgericht Coachen gevolgd.

Naast het algemene coachen in loopbaanontwikkeling en re-integratie heb ik mij gespecialiseerd in doelgroepen waar ik zelf toe behoor: senioren (55+), hoogsensitieve en hoogbegaafde personen en (inmiddels volwassen) kinderen van oorlogsgetroffen ouders.