U coacht iemand van de 2e generatie?

Als iemand is opgegroeid met een (of beide) ouder(s) die –voor zijn geboorte- in een oorlog ernstig is (zijn) getraumatiseerd, heeft dat vaak een zeer grote impact op zijn of haar leven. Deze zogenaamde tweede generatie problematiek is moeilijk te onderscheiden, voor iemand die daar niet bekend mee is.

Dit heeft een bijzondere oorzaak: bij het opgroeien van deze mensen heeft vaak de problematiek van de ouders voorop gestaan. Als gevoelige kind, heeft hij of zij vaak een patroon aangeleerd waarin de zorg voor de ouder belangrijker was, dan die voor henzelf. In de psychologie wordt dit parentificatie ge­noemd. Een voor het kind heel belastend patroon, dat vaak nog steeds wordt gevolgd in zijn vol­was­sen leven. En juist daardoor bagatelliseren zij vaak hun eigen problemen en behoeften en zoeken zijn geen hulp. Het gevolg hiervan is vaak een leven van “overleven”, waarin hun eigen ontwikkeling in het gedrang komt.

Voor de coach van deze mensen is het dubbel zo lastig, omdat hun specifieke noden vaak niet direct zichtbaar zijn. Zo kan het zijn dat u bij een klant geen grip krijgt op de problematiek. Het lijkt bij­voor­beeld alsof hij of zij “onderduikt” en zich slechts uiterlijk conformeert aan uw adviezen, maar deze niet daadwerkelijk in de praktijk brengt. Dit kan te maken hebben met een gebrek aan basisveiligheid, die deze mensen vaak ervaren. Ook is het voor hen vaak moeilijk om deze in verband te brengen met hun huidige problemen in werk- en leefsituaties. Maar bovenal geldt voor deze groep dat zij hun eigen problematiek niet zien en (h)erkennen. Als u vraagt naar de geschiedenis van ouders/verzorgers, kan het één en ander naar boven komen. Het is daarbij niet vanzelfsprekend dat de betrokkene zelf zijn problemen zal relateren aan hun voorgeschiedenis. Vaak bestaat er weerstand tegen het idee dat de geschiedenis van de ouders debet is aan iemands huidige problemen. De cliënt kan dit ervaren als een verwijt aan zijn ouders, die toch al zoveel hebben geleden. De wil om de ouder te beschermen, desnoods ten koste van eigen behoeften (een aspect van parentificatie), is in deze groep sterk aanwezig.

Bij deze groep is consultatie van of verwijzing naar een gespecialiseerde coach of psycholoog zeker aan te bevelen. Als ervaringsdeskundige coach ben ik beschikbaar voor consultatie en begeleiding. Neemt u gerust contact met mij op.