U coacht een hooggevoelig iemand?

Als collega coach zult u regelmatig te maken krijgen met hooggevoelige cliënten. Soms zult u dat he­le­maal niet merken, of hiervan slechts een vaag vermoeden hebben. Als de coaching goed verloopt, is er geen reden om een hooggevoelige cliënt door te verwijzen een gespecialiseerde HSP-coach. HSP staat voor High Sensitive Personality, de door Elaine Aron geïntroduceerde term voor hooggevoeligen. Hooguit zou u bij een vermoeden, dit met uw cliënt kunnen bespreken en hem of haar kunnen voorstellen zich hiervoor te testen.

Een eenvoudige zelftest(in het Engels) vind u op de website van Elaine Aron. Er is ook een Nederlandse versie. Overigens staat deze vragenlijst nog veraf van een wetenschappelijk genormeerde test en geeft alleen een indicatie van mogelijke hooggevoeligheid. Op dit moment is er echter geen betere test be­schik­baar. Als u de indruk heeft dat de hooggevoeligheid van de cliënt een probleem vormt in de coaching waar u niet goed mee uit de voeten kunt, kunt u met mij contact opnemen. Ik kan u advies geven over de aanpak van deze cliënt, of u kunt hem naar mij doorverwijzen. Ook beschik ik over veel adressen van coaches voor hooggevoeligen, elders in het land.