Een nieuwe kijk op leiderschap

Naast veel ellende en schade brengt de recente economische crisis ook nieuwe, positieve inzichten. Eén ervan is de groeiende erkenning dat wij behoefte hebben aan een nieuw type leider. Sinds eind vorige eeuw, is er al een kentering gaande in het denken over leiderschap. En momenteel zet deze ommezwaai zich door in de praktijk. Er blijkt een toenemende belangstelling voor een vorm van leidinggeven die het belang van mens en organisatie vooropstelt. Snel groeiend wetenschappelijk onderzoek op dit gebied toont aan dat deze "dienende leider” ook beter is voor de organisatie!

Dienend leiderschap
De bomen en het bos coaching heeft op basis van het idee van Dienend Leiderschap met enkele collega's een denktank opgezet waarin training en coaching tot dienend leiderschap wordt ontwikkeld.
Een dienend leider zet niet zijn of haar eigen belang voorop, maar dient in de eerste plaats zijn on­der­ge­schik­ten en daarmee de hele organisatie. De dienende leider geeft richting en doelen aan, stelt zich vervolgens bescheiden op en stuurt vanuit de achtergrond. De dienende leider bevordert het zelfvertrouwen van zijn personeel en bevestigt hun inspanningen. Ook stimuleert hij hun (onderlinge) be­trok­ken­heid bij het bedrijf en vergroot hun gevoel van competentie. Hij of zij krijgt daar veel voor terug: een grote inzet van de medewerkers, solidariteit, trouw in moeilijke tijden, waardering en ten­slot­te, uitstekende resultaten!

Dienend leider, gelukkig mens
Laten wij bij dit alles de leidinggevende als mens niet vergeten. Hij of zij heeft het vaak zwaar, voelt zich gemangeld tussen verschillende bedrijfsniveau's en taken. Onze benadering van dienend leiderschap heeft oog voor deze problemen en coacht de leidinggevende in een manier van dienend leiden waarbij hij ruimte overhoudt om binnen alle gestelde targets en alle bemoeienis met zijn werknemers, ook nog zelf gelukkig te worden. Sterker nog: door zijn mensen op professionele wijze te dienen draagt hij bij aan hun geluk en zo weer aan zijn eigen geluk.

De Bomen en het Bos Coaching kan de leidinggevenden in uw bedrijf coachen in het toepassen de beginselen van het dienend leiderschap en zo bijdragen ieders geluksgevoel met inherente verbetering van de bedrijfsresultaten. Te mooi om waar te zijn? Nodig mij uit voor een gesprek!