Personal coaching

Coaching op functioneren
Individuele coaching is gericht op beter functioneren van mensen, waar zowel de werknemer als uw bedrijf voordeel van hebben. Door mijn psychologische achtergrond kan ik ook dieperliggende per­soon­lijke problematiek, die een goed functioneren op de werkvloer belemmert, onderkennen en des­ge­wenst mee behandelen. Door oplossingsgericht te coachen, kan ik iemand -meestal in een zeer be­perkt aantal gesprekken- weer brengen tot optimaal functioneren.

Interne en externe relaties
Vanuit mijn ruime ervaring in relatietherapie, heb ik altijd een open oog en oor voor problemen in re­la­ties, niet alleen die tus­sen huiselijke partners: Ook een bedrijf functioneert voor een groot deel op basis van de persoonlijke relaties tussen de medewerkers: horizontaal tussen collega’s en verticaal tussen werknemers en leidinggevende(n). En heeft u er wel eens bij stil gestaan dat ook uw relaties met klanten en leveranciers van levensbelang zijn voor uw bedrijf? Dezelfde mechanismen die in huiselijke relaties werkzaam zijn, spelen ook in zakelijke en arbeidsrelaties. De winst van verbeterde relaties kan zeer groot zijn!

Via korte coachingstrajecten kan De bomen en het Bos Coaching u en/of uw medewerkers trainen in de subtiliteiten van de onderlinge omgang, zowel met elkaar als met uw klanten. Daarnaast help ik graag bij het oplossen van conflicten en het verbeteren van stroef verlopende relaties.