Hooggevoeligheid

Iemand is hooggevoelig als die volgens zichzelf en/of anderen in opvallende mate gevoelig is voor omgevingsfactoren. De HSP (High Sensitive Person) of diens omgeving kan dit als lastig ervaren, maar ook als voordelig. In organisaties -waar de HSP over het algemeen niet zelf zijn omgeving kan bepalen- moet worden samengewerkt en gepresteerd. Het kan voorkomen dat hooggevoeligheid als een handicap wordt ervaren, hetzij door de HSP, hetzij door de omgeving. Dit kan het functioneren van de HSP tegenwerken.

Voor een ondernemer of leidinggevende geldt hetzelfde: hooggevoeligheid kan een bron zijn van extra informatie. U kunt zich als hooggevoelige beter instellen op de signalen van uw klant of opdrachtgever. Anderzijds kan het een extra belasting betekenen. Het kan de energie die u nodig hebt om succesvol te handelen ondermijnen, als uw gevoeligheid u teveel in beslag neemt.

Coaching van hooggevoelige mensen leert hen hoe zij zelf hiermee het beste kunnen omgegaan. Hierbij wordt de HSP geleerd de aandacht zo nodig meer op zichzelf te focussen en worden technieken aangeleerd voor stressreductie.