Hoogbegaafde medewerker

Hoogbegaafdheid = hoog potentieel
U kunt als leidinggevende of teamgenoot geconfronteerd worden met een medewerker waar u niet zo goed hoogte van krijgt. Hij of zij lijkt misschien eigenwijs, doet soms dingen die u helemaal niet van hem vraagt en komt met onverwachte voorstellen. Soms kunt u hem haast niet bijhouden, op andere momenten lijkt hij slecht gemotiveerd en komt er weinig uit zijn handen. Kortom: een apart type, en u kunt er aardig onzeker van worden of geïrriteerd. Wat moet u met zo iemand aan?

Als iemand een aantal van bovengenoemde trekjes vertoont, is het heel goed mogelijk dat hij of zij hoogbegaafd is. En dat misschien zelf niet beseft of het moeilijk vindt daarover te communiceren.Een hoogbegaafde medewerker kan geweldig veel voor een bedrijf en een team betekenen. Maar daarvoor moet hij wel "zijn plek weten": beseffen dat hij hoogbegaafd is (en daardoor anders functioneert dan anderen) en moet leren daarmee bewust om te gaan. Alleen dan kan hij zijn meerwaarde aan team en bedrijf ter beschikking stellen, zonder dat dit tot frictie en verwarring leidt.

Wat kunt U doen?
Het is goed om te onderzoeken of deze persoon inderdaad hoogbegaafd is. Ga na of hij of zij soms met hele snelle antwoorden komt, ook op complexe vragen. Of zijn vermeende dwarsheid misschien juist uit hoge motivatie voortkomt. Of zijn eigenwijsheid een kenmerk is van gedrevenheid. Praat er met hem over op een geschikt moment, misschien weet hij zelf dat hij hoogbegaafd is. Helderheid hierover kan al een hoop verbetering geven. Hij kan zelf een gratis voortest doen op de site van Mensa, de vereniging van hoogbegaafden.
Mogelijk blijft het na zo’n gesprek problematisch. Of wordt het u niet duidelijk of deze persoon inderdaad hoogbegaafd is. Neem dan gerust contact met mij op voor meer informatie. Problematiek rond hoogbegaafdheid is bijna altijd goed en snel oplosbaar. De winst voor het bedrijf bij het optimaal inpassen van hoogbegaafde medewerkers kan zeer groot zijn.