Vijftigplus medewerker

U heeft of krijgt als leidinggevende of werkgever onvermijdelijk te maken met oudere werknemers. De normaalste zaak van de wereld eigenlijk. En als er problemen zijn, lost u die op dezelfde manier op als bij personeel van andere leeftijdsgroepen. Immers, we discrimineren toch niet?

En toch verdient deze groep speciale aandacht. Want er bestaan wel degelijk vooroordelen over oudere werk­ne­mers binnen een bedrijf, wat kan leiden tot onderlinge fricties. Anderzijds hebben oudere werknemers wel degelijk problemen met het bijbenen van snelle, nieuwe ontwikkelingen. Met wat tact, inzicht en erkenning van de situatie, is veel op te lossen. Zodat de sterke kanten van oudere werk­ne­mers écht tot hun recht kunnen komen!

Bovendien spelen er bij de vijftig plus medewerker vragen die een eigen benadering nodig hebben. Hierbij moet u denken aan vragen rond het afbouwen van het werk en de overgang naar pensionering, de balans tussen werk en privé en de terugblik op een lang werkend leven. Graag adviseer ik u over deze problematiek. Een bijkomend voordeel is dat ik als coach tot dezelfde leeftijdscategorie behoor.